• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xen kẽ có chủ tâm về những thời kỳ lạm phát và giải lạm phát
  a government's stop-go economic policy
  một chính sách của chính phủ chủ động gây lạm phát rồi giải lạm phát kế tiếp nhau

  Kinh tế

  chính sách kinh tế ứng biến
  dừng rồi tiến lên
  stop-go cycle
  chu kỳ dừng rồi tiến lên
  giảm rồi tăng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X