• /´streitə¸wei/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thẳng, thẳng tắp, kéo dài thành đường thẳng

  Danh từ

  Quãng đường thẳng tắp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X