• /ˈɪnstəntli/

  Thông dụng

  Liên từ

  Ngay khi
  I came instantly I saw the need
  ngay khi thấy sự cần thiết tôi đến ngay
  Ngay lập tức
  The accident killed him instantly
  Tai nạn giết chết anh ấy ngay lập tức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X