• /´streitəniη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nắn thẳng
  hot straightening
  sự nắn nóng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự đo mức
  sự nắn sửa
  sự nắn thẳng
  angle iron straightening
  sự nắn thẳng thép góc
  curve straightening
  sự nắn thẳng (đường)
  hot straightening
  sự nắn (thẳng) nóng
  roll straightening
  sự nắn thảng bằng trục lăn
  straightening by bending
  sự nắn thẳng nhờ uốn
  straightening of reinforcement steel
  sự nắn thẳng thép cốt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X