• Cơ khí & công trình

  sự làm đậm đặc

  Toán & tin

  sự tập trung ứng lực

  Xây dựng

  tập trung ứng suất
  factor of stress concentration
  hệ số tập trung ứng suất
  sensibility to stress concentration
  độ nhạy với tập trung ứng suất
  stress concentration factor
  hệ số tập trung ứng suất

  Kỹ thuật chung

  sự tập trung
  sự tập trung ứng suất
  sự tuyển quặng

  Cơ - Điện tử

  Hình:Stress concentration.jpg

  Sự tập trung ứng suất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X