• /,kɒnsn'trei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tập trung; nơi tập trung
  power of concentration
  năng lực tập trung trong tư tưởng
  concentration camp
  trại tập trung
  (hoá học) sự cô
  concentration by evaporation
  sự cô cạn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự tập trung, sự cô đặc
  stress concentration
  sự tập trung ứng lực


  Kỹ thuật chung

  chìm
  độ đậm đặc
  nồng độ
  acid concentration
  nồng độ axit
  airborne dust concentration
  nồng độ bụi trong không khí
  ammonia concentration
  nồng độ amoniac
  background concentration
  nồng độ tức thời
  brine concentration
  nồng độ nước muối
  concentration cell
  pin nồng độ
  concentration current
  dòng nồng độ
  concentration difference
  hiệu nồng độ
  concentration diffusion
  khuếch tán (theo) nồng độ
  concentration limit
  giới hạn nồng độ
  concentration quenching
  dập (tắt) nồng độ
  concentration ratio
  nồng độ tỷ đối
  cpvc (criticalpigment volume concentration)
  nồng độ khối chất màu tới hạn
  critical concentration
  nồng độ tới hạn
  critical pigment volume concentration (cpvc)
  nồng độ khối chất màu tới hạn
  electron concentration
  nồng độ electron
  equilibrium concentration
  nồng độ cân bằng
  eutectic concentration
  nồng độ cùng tinh
  eutectic concentration
  nồng độ ơtecti
  explosure concentration
  nồng độ gây nổ
  freon concentration
  nồng độ freon
  ground level concentration (GLC)
  nồng độ mức mặt đất (chất độc)
  impurity concentration
  nồng độ tạp chất
  impurity concentration profile
  biên dạng nồng độ tạp chất
  instantaneous concentration
  nồng độ tức thời
  lethal concentration
  nồng độ gây chết người
  limiting concentration
  nồng độ giới hạn
  low concentration
  nồng độ thấp
  maximum allowable concentration (MAC)
  giá trị nồng độ giới hạn ngưỡng
  maximum allowable concentration (MAC)
  nồng độ được phép cực đại
  maximum emission concentration
  nồng độ phát tán cực đại
  maximum permissible concentration
  nồng độ giới hạn cho phép
  median lethal concentration
  nồng độ gây chết trung bình
  mixture concentration
  nồng độ hỗn hợp
  oil concentration
  nồng độ dầu
  ozone concentration
  nồng độ ôzon
  peak concentration
  nồng độ đỉnh
  refrigerant concentration
  nồng độ môi chất lạnh
  safe concentration
  nồng độ an toàn
  salt concentration
  nồng độ muối
  saturation concentration
  nồng độ bão hòa
  soil atmosphere concentration
  nồng độ đất trong khí quyển
  solution concentration
  nồng độ dung dịch
  valence electron concentration
  nồng độ electron hóa trị
  volume concentration
  nồng độ theo thể tích
  waste concentration
  nồng độ chất thải
  sự cô đặc
  sự làm giàu
  sự ngưng kết
  sự tập hợp
  sự tập trung
  concentration of grid of reference points
  sự tập trung các điểm chuẩn
  concentration of grid of reference points
  sự tập trung các điểm tham chiếu
  concentration of population
  sự tập trung dân cư
  concentration of stress
  sự tập trung ứng suất
  concentration of stresses
  sự tập trung ứng suất
  line concentration
  sự tập trung đường truyền
  particles concentration
  sự tập trung các hạt (sơ cấp)
  search concentration
  sự tập trung tìm kiếm
  stress concentration
  sự tập trung ứng lực
  stress concentration
  sự tập trung ứng suất
  traffic concentration
  sự tập trung giao thông
  sự tuyển khoáng
  tập trung
  Concentration (CONCN)
  sự tập trung
  concentration network
  mạng tập trung
  concentration of grid of reference points
  sự tập trung các điểm chuẩn
  concentration of grid of reference points
  sự tập trung các điểm tham chiếu
  concentration of population
  sự tập trung dân cư
  concentration of stress
  sự tập trung ứng suất
  concentration of stresses
  sự tập trung ứng suất
  concentration overvoltage
  quá điện áp tập trung
  concentration stage
  tầng tập trung
  electron concentration model
  mô hình tập trung các electron
  factor of stress concentration
  hệ số tập trung ứng suất
  flood concentration time
  thời gian tập trung lũ
  function of concentration
  hàm tập trung
  line concentration
  sự tập trung đường truyền
  market concentration
  tập trung thị trường
  measure of concentration
  độ tập trung
  particles concentration
  sự tập trung các hạt (sơ cấp)
  period of concentration
  thời kỳ tập trung (nước)
  point of concentration
  điểm tập trung
  region of stress concentration
  vùng ứng suất tập trung
  remote concentration unit
  thiết bị tập trung từ xa (RCU)
  search concentration
  sự tập trung tìm kiếm
  sensibility to stress concentration
  độ nhạy với tập trung ứng suất
  stress concentration
  sự tập trung
  stress concentration
  sự tập trung ứng lực
  stress concentration
  sự tập trung ứng suất
  stress concentration
  tập trung ứng suất
  stress concentration factor
  hệ số tập trung ứng suất
  traffic concentration
  sự tập trung giao thông

  Kinh tế

  nồng độ
  alcohol concentration
  nồng độ rượu
  high-concentration mash
  dịch ngâm có nồng độ cao
  sugar-in-water concentration
  nồng độ đường trong nước
  sự cô
  sự làm đông tụ
  sự tập trung
  buyer concentration
  sự tập trung người mua
  concentration of industry
  sự tập trung công nghiệp
  concentration of stocks
  sự tập trung hàng trữ
  geographical concentration
  sự tập trung theo địa lý
  industrial concentration
  sự tập trung công nghiệp
  market concentration
  sự tập trung hóa thị trường
  seller concentration
  sự tập trung người bán
  tình trạng tập trung

  Địa chất

  sự tập trung,sự cô đặc, sự tuyển khoáng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X