• Xây dựng

  phân bố ứng suất
  stress distribution diagram of cross section
  biểu đồ phân bố ứng suất của tiết diện
  three-dimensional stress distribution
  sự phân bố ứng suất khối

  Kỹ thuật chung

  sự phân bố ứng suất
  three-dimensional stress distribution
  sự phân bố ứng suất khối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X