• Kỹ thuật chung

    bảng xóa được

    Giải thích EN: A straight-edged board used to scrape off excess plaster or cement. Giải thích VN: Sử dụng với cả phấn là thạch cao hay xi măng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X