• Kỹ thuật chung

    búa đóng dấu

    Giải thích EN: A hammer used to drive a rock drill. Giải thích VN: Sử dụng để dẫn hướng cho máy khoan đá.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X