• /'hæmə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Búa

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Búa, sự đánh búa, (v) đóng vào, gõ vào, đánh búa

  Xây dựng

  búa dầm
  đánh bằng búa

  Kỹ thuật chung

  búa
  búa đóng
  diesel pile driving hammer
  búa đóng cọc động cơ điezen
  drop hammer
  búa đóng cọc
  gravity hammer
  búa đóng cọc
  hammer apparatus
  búa đóng cọc
  hammer, nail
  búa đóng đinh
  hammer, tack
  búa đóng đinh nhỏ
  pile driving hammer
  búa đóng cọc
  pile-driving hammer
  búa đóng cọc
  pile-driving hammer, pile hummer, pile driver
  búa đóng cọc
  piling hammer
  búa đóng cọc
  printing hammer
  búa đóng thanh dấu
  sheet pile hammer
  búa đóng cọc cừ
  single-acting pile hammer
  búa đóng cọc một tác dụng
  striking hammer
  búa đóng dấu
  tack-hammer
  búa đóng đinh nhỏ
  vibrator pile hammer
  búa đóng cọc kiểu rung
  vibratory pile hammer
  búa đóng cọc kiểu rung
  búa đóng cọc
  diesel pile driving hammer
  búa đóng cọc động cơ điezen
  sheet pile hammer
  búa đóng cọc cừ
  single-acting pile hammer
  búa đóng cọc một tác dụng
  vibrator pile hammer
  búa đóng cọc kiểu rung
  vibratory pile hammer
  búa đóng cọc kiểu rung
  búa gỗ
  cái búa
  nện
  đánh búa
  đập
  đập búa
  đầu búa
  gõ búa

  Kinh tế

  búa gỗ
  cái búa
  gõ búa thị trường
  gõ búa tuyên bố vỡ nợ
  tuyên bố vỡ nợ (tại sở giao dịch chứng khoán)

  Địa chất

  búa

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X