• Kỹ thuật chung

  lỏng quá lạnh
  subcooled liquid nitrogen
  nitơ lỏng quá lạnh
  subcooled liquid region
  vùng lỏng quá lạnh

  Kinh tế

  chất lỏng quá lạnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X