• /´naitrədʒən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) Nitơ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Nitơ (N)

  Cơ khí & công trình

  khí nitơ

  Y học

  nitơ (nguyên tố hóa học ký hiệu là N)

  Kỹ thuật chung

  N
  đạm tố

  Kinh tế

  nitơ
  amino nitrogen
  nitơ amin
  ammonia nitrogen
  nitơ amoniac
  assimilable nitrogen
  nitơ đồng hóa
  formol nitrogen
  nitơ focmon
  nitrogen free extract
  chất chiết không nitơ
  nitrogen preservation
  sự bảo quản bằng khí nitơ
  protein nitrogen
  nitơ protein

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X