• Kỹ thuật chung

  phản lực nền
  coefficient of subgrade reaction
  hệ số phản lực nền
  elastic subgrade reaction
  phản lực nền đàn hồi
  modulus of subgrade reaction
  môđun phản lực nền
  subgrade reaction modulus
  môđun phản lực nền đường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X