• /´sʌb¸greid/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mặt đất san bằng để đắp nền

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nền tường đất
  lớp dưới nền đường
  lớp mặt nền
  lớp nền đất
  mặt đắp nền

  Giải thích EN: The soil prepared and compacted to support a structure or pavement system. Giải thích VN: Phần đất được chuẩn bị và nén để chống đỡ một công trình hay một hệ mặt lát.

  sự lát nền

  Giải thích EN: The elevation of the bottom of a sewer or pipe trench. Giải thích VN: Sự nâng đáy của một mương đường ống hay cống rãnh.

  san nền đất
  tầng thổ nhưỡng

  Kỹ thuật chung

  nền đất
  lớp dưới
  lớp móng
  resilient modulus of subgrade
  môđun đàn hồi của lớp móng
  mặt đường đất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X