• /´sʌbstəntiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Biểu hiện sự tồn tại
  the substantive verb
  động từ to be
  Tồn tại riêng biệt; tồn tại độc lập
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trọng yếu, lớn lao
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đặt và định quyền hạn nhiệm vụ
  substantive law
  luật đặt và định quyền hạn nhiệm vụ
  Có thật; thực sự
  a report based on substantive facts
  một bản báo cáo dựa trên những sự kiện có thật
  (về cấp bậc (quân sự)) lâu dài (chứ không phải tạm thời); chính quy
  a substantive colonel
  đại tá chính quy

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) danh từ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X