• /sə´plaiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người (công ty) cung cấp, người tiếp tế

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hãng cung cấp

  Xây dựng

  nhà thầu cung cấp
  nhà thầu cung ứng

  Điện

  cơ quan cấp hàng
  người cấp điện
  public electricity supplier
  người cấp điện công cộng

  Kỹ thuật chung

  người cung cấp
  nhà cung cấp
  British telecom supplier information notes (SINs)
  Bản tin của các nhà cung cấp viễn thông Anh

  Kinh tế

  người cung ứng
  supplier credit
  tín dụng của người cung ứng
  supplier credit
  tín dụng người cung ứng
  người cung cấp
  regular supplier
  người cung cấp đều đặn, thường kỳ
  người tiếp tế
  nhà cung ứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X