• Thông dụng

  Danh từ

  Giá trị thặng dư

  Toán & tin

  giá trị thặng dư

  Kinh tế

  giá trị thặng dư
  extra surplus value
  giá trị thặng dư vượt mức
  rate of surplus value
  tỉ suất giá trị thặng dư
  rate of surplus value
  tỷ suất giá trị thặng dư

  Xây dựng

  giá trị thặng dư

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X