• /'sə:pləs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Số dư, số thừa; số thặng dư
  ( định ngữ) thặng dư
  surplus population
  số dân thặng dư
  in surplus
  có một thặng dư

  Tính từ

  Thừa; dư thừa
  a sale of surplus stock
  việc bán hàng thừa trong kho

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  phần thừa

  Hóa học & vật liệu

  thuần

  Toán & tin

  số thừa

  Kỹ thuật chung

  dư thừa
  food surplus
  sự dư thừa thực phẩm
  surplus water
  nước dư thừa
  lượng dư
  surplus stock
  lượng dư gia công
  số dư
  thừa số

  Kinh tế

  dư lợi
  số (thặng) dư
  appreciation surplus
  số thặng dư do lên giá
  buyer's surplus
  số thặng dư của người mua
  consumer's surplus
  số thặng dư của người tiêu dùng
  relative surplus
  số thặng dư tương đối
  reserved surplus
  số thặng dư dành lại
  số dôi ra
  số vượt quá
  số thặng dư
  appreciation surplus
  số thặng dư do lên giá
  buyer's surplus
  số thặng dư của người mua
  consumer's surplus
  số thặng dư của người tiêu dùng
  relative surplus
  số thặng dư tương đối
  reserved surplus
  số thặng dư dành lại
  số thặng thu
  số thừa
  sự dư thừa
  manpower surplus
  sự dư thừa nhân lực
  tiền dự trữ
  tiền lãi
  earned surplus
  tiền lãi không chia
  surplus from profit
  tiền lãi kinh doanh
  tiền lời dư
  bội thu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X