• /sim´fɔnik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Giao hưởng; (thuộc) bản nhạc giao hưởng, như một bản nhạc giao hưởng
  symphonic music
  nhạc giao hưởng


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X