• /sin´krɔnik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (ngôn ngữ học) đồng đại
  Đồng thời; đồng bộ (như) synchronous

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X