• /kən¸tempə´reiniəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  ( + with) cùng thời (với)
  Đương thời

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đồng thời
  contemporaneous bed
  lớp đồng thời
  contemporaneous erosion
  sự xói mòn đồng thời

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X