• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  quản lý hệ thống
  systems management function
  chức năng quản lý hệ thống
  systems management functional area
  vùng chức năng quản lý hệ thống
  systems management functional unit
  khối chức năng quản lý hệ thống
  systems management functional unit
  khối quản lý hệ thống
  systems management operation
  điều hành quản lý hệ thống
  systems management service
  dịch vụ quản lý hệ thống
  quản trị hệ thống
  systems management service
  dịch vụ quản trị hệ thống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X