• /'teik,ouvə/

  Chứng khoán

  giành quyền kiểm soát, tiếm quyền

  Giải thích VN: Thay đổi quyền kiểm soát lợi tức của một công ty. Việc giành quyền kiểm soát có thể là một thụ đắc thân thiện hay một đấu thầu không thiện ý (hay đặt giá mua) một công ty đang là mục tiêu để tiếm quyền (target company) và có thể phải đối đầu với kỹ thuật chống cá mập (sharp repellent-mùi hôi chống cá mập). Một hành động tiếm quyền có ác ý (nhằm mục tiêu thay thế ban điều hành hiện tại) thường được cố thực hiện bằng cách đưa ra giá đệm (tender offer-đưa ra giá mềm-giá mua cao hơn giá thị trường). Các phương thức khác có thể là các đề xuất sát nhập tự nguyện các ủy viên ban quản trị (directors), gom góp (tích lũy) dần dần các cổ phần trong thị trường tự do hay tìm cho được những quyền ủy nhiệm (proxy rights) để thiết lập một ban quản trị mới.

  sự mua lại để giành quyền kiểm soát công ty
  thôn tính
  reverse takeover
  thôn tính ngược
  takeover and merger
  thôn tính và hợp nhất
  takeover arbitrage
  nghiệp vụ acbit thôn tính
  thôn tính, chiếm đoạt, sự nắm quyền kiểm soát
  tiếp thu, tiếp quản công ty

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X