• Thông dụng

  Thành Ngữ

  taking one thing with another
  xét mọi khía cạnh của tình hình

  Xem thêm thing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X