• /'teikiɳ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cầm, sự lấy, sự chiếm lấy
  ( số nhiều) số thu, doanh thu (trong kinh doanh)
  (y học) sự lấy (máu)

  Tính từ

  Hấp dẫn, duyên dáng, quyến rũ; cám dỗ
  (thông tục) hay lây, dễ nhiễm, dễ quen
  That's taking
  Cái ấy dễ quen lắm
  a taking disease
  bệnh dễ lây


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X