• /´tæksi¸wei/

  Xây dựng

  đường xe taxi

  Kỹ thuật chung

  đường lăn
  exit taxiway
  đường lăn ra nhanh
  high-speed exit taxiway
  đường lăn ra nhanh
  rapid exit taxiway
  đường lăn ra nhanh
  taxiway centerline light
  đèn tâm đường lăn
  taxiway centerline marking
  sự đánh dấu tâm đường lăn
  taxiway centreline light
  đèn tâm đường lăn
  taxiway edge marker
  mốc mép đường lăn
  taxiway light
  đèn đường lăn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X