• /´ma:kiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ghi nhãn
  Sự đánh dấu/ghi dấu
  Vết dụng cụ (trên bề mặt gia công)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đánh dấu

  Cơ - Điện tử

  Sự đánh dấu, sự lấy dấu, vết dụng cụ (trên bềmặt gia công)

  Xây dựng

  sự cắm mốc
  sự làm dấu
  vạch chỉ
  marking gauge
  vạch chỉ trên mặt đường

  Kỹ thuật chung

  đánh dấu
  carriageway marking machine
  máy đánh dấu mặt đường
  frame marking
  sự đánh dấu khung
  identification marking of dimensions
  sự đánh dấu nhận dạng kích thước
  identifying marking
  sự đánh dấu nhận dạng
  legible and durable marking
  sự đánh dấu rõ và bền
  marking circuit
  mạch đánh dấu
  marking current
  dòng đánh dấu
  marking felt
  phớt đánh dấu
  marking label
  nhãn đánh dấu
  marking machine
  máy đánh dấu
  marking out
  sự đánh dấu
  marking point
  điểm đánh dấu
  marking sequence
  dãy đánh dấu
  marking sequence
  trình tự đánh dấu
  marking stamp
  đánh dấu nhãn sản phẩm
  marking wave
  sóng đánh dấu
  price marking
  sự đánh dấu giá
  rope marking
  sự đánh dấu dây thừng
  runway threshold marking
  sự đánh dấu ngưỡng đường băng
  taxiway centerline marking
  sự đánh dấu tâm đường lăn
  sự đánh dấu
  frame marking
  sự đánh dấu khung
  identification marking of dimensions
  sự đánh dấu nhận dạng kích thước
  identifying marking
  sự đánh dấu nhận dạng
  legible and durable marking
  sự đánh dấu rõ và bền
  price marking
  sự đánh dấu giá
  rope marking
  sự đánh dấu dây thừng
  runway threshold marking
  sự đánh dấu ngưỡng đường băng
  taxiway centerline marking
  sự đánh dấu tâm đường lăn
  sự ghi nhãn
  match marking
  sự ghi nhãn thích ứng
  wheel marking
  sự ghi nhãn bánh xe
  sự lấy dấu
  sự núng lỗ
  sự sắp đặt
  sự vạch dấu
  paint marking
  sự vạch dấu bằng sơn
  slip marking
  sự vạch dấu trượt

  Kinh tế

  dấu
  ghi giá
  ghi ký hiệu
  marking expenses
  phí ghi ký hiệu
  ngấn
  sự ấn dấu
  sự dán nhãn
  sự đánh dấu
  certification marking of product quality
  sự đánh dấu xác nhận chất lượng hàng hóa
  identification marking
  sự đánh dấu phân biệt
  sự ghi giá (chứng khoán)
  vạch
  việc ghi chép doanh vụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X