• /´ma:kə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người ghi
  Người ghi số điểm (trong trò chơi bi a)
  Vật (dùng) để ghi
  Pháo sáng (để soi mục tiêu cho những cuộc ném bom đêm)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  máy chỉ; người đếm

  Giao thông & vận tải

  cột đèn hiệu

  Điện tử & viễn thông

  dấu mốc

  Kỹ thuật chung

  biển chỉ đường
  alignment marker
  biển chỉ đường cong
  cái đánh dấu
  cờ
  dấu
  dấu hiệu
  beginning-of-information marker
  dấu hiệu đầu thông tin
  BOT marker
  dấu hiệu đầu băng
  boundary marker
  dấu hiệu biên
  group marker
  dấu hiệu nhóm
  marker bit
  bit dấu hiệu
  marker system
  hệ thống dấu hiệu
  parameter marker
  dấu hiệu tham số
  đích
  dụng cụ ghi
  nhãn
  block marker
  nhãn khối
  group marker
  nhãn nhóm
  superelevation marker
  nhãn chỉ siêu cao
  máy đánh dấu
  mốc
  thợ lấy dấu
  tiêu
  tín hiệu
  smoke marker
  tín hiệu khói

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X