• /´egzit/

  Thông dụng

  Danh từ

  (sân khấu) sự đi vào của diễn viên
  Sự ra, sự đi ra, sự đi khỏi
  Lối ra, cửa ra
  Sự chết, sự lìa trần
  exit poll
  sự tiếp xúc với các cử tri khi họ rời phòng bỏ phiếu, để ước lượng kết quả bầu cử

  Nội động từ

  (sân khấu) vào, đi vào
  (nghĩa bóng) chết, lìa trần, biến mất

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  lối ra

  Cơ - Điện tử

  Thoát, lối ra, lối thoát

  Xây dựng

  ngõ ra

  Điện lạnh

  chỗ ra

  Kỹ thuật chung

  chỗ thoát
  đầu ra
  đường ra
  evaporator exit
  đường ra giàn bay hơi
  exit heart-block
  chẹn tim đường ra
  lối ra
  ra
  sự ra
  thoát ra
  effective exit velocity
  tốc độ thoát ra hiệu dụng
  exit angle
  góc thoát ra
  exit from a story
  lối thoát ra khỏi tầng
  exit velocity
  vận tốc thoát ra
  save setting on exit
  lưu cấu hình khi thoát ra

  Kinh tế

  cửa xuất
  meat products exit
  cửa xuất sản phẩm thit
  sự xuất khẩu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X