• /'teleks/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tê-lếch; hệ thống thông tin liên lạc bằng máy điện báo ghi chữ
  Tê-lếch (tin, thư gửi đi hoặc nhận được bằng tê-lếch)
  several telexes arrived this morning
  sáng nay có nhiều tê-lếch tới
  (thông tục) máy phát và nhận thư bằng tê-lếch; máy tê-lếch

  Ngoại động từ

  Gửi (một bức thư) bằng tê-lếch, liên lạc với (ai) bằng tê-lếch

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  điện báo thuê bao
  telex circuit
  mạch điện báo thuê bao

  Kinh tế

  đánh telex gửi đi
  hệ thống thông tin liên lạc các điện tín
  Tham khảo
  • telex : Corporateinformation

  Oxford

  N. & v. (also Telex)
  N. an international system of telegraphywith printed messages transmitted and received by teleprintersusing the public telecommunications network.
  V.tr. send orcommunicate with by telex. [TELEPRINTER + EXCHANGE]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X