• /'sevrəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Vài
  I have read it several times
  tôi đã đọc cái đó vài lần
  Riêng, cá nhân; khác nhau
  collective and several responsibility
  trách nhiệm tập thể và cá nhân
  several estate
  bất động sản riêng tư

  Danh từ

  Vài
  several of you
  vài người trong các anh

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  một vài, nhiều

  Kỹ thuật chung

  nhiều
  một và

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X