• Xây dựng

  sự nhiệt độ gia tăng

  Điện

  độ phát nóng
  độ tăng nhiệt

  Điện lạnh

  tăng nhiệt độ
  actual temperature rise
  sự tăng nhiệt độ thực
  actual temperature rise
  tăng nhiệt độ thực
  adiabatic temperature rise
  sự tăng nhiệt độ đoạn nhiệt
  adiabatic temperature rise
  tăng nhiệt độ đoạn nhiệt

  Kỹ thuật chung

  sự tăng nhiệt độ
  actual temperature rise
  sự tăng nhiệt độ thực
  adiabatic temperature rise
  sự tăng nhiệt độ đoạn nhiệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X