• /ædiə'bætik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (vật lý) đoạn nhiệt
  adiabatic curve
  đường đoạn nhiệt

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bảo toàn nhiệt

  Kỹ thuật chung

  đoạn nhiệt

  Giải thích VN: Quá trình nhiệt động lực, thực hiện trong điều kiện nhiệt lượng không đổi.

  adiabatic absorption
  hấp thụ đoạn nhiệt
  adiabatic absorption
  sự hấp thụ đoạn nhiệt
  adiabatic air cooling
  sự làm nguội đoạn nhiệt
  adiabatic approximation
  gần đúng đoạn nhiệt
  adiabatic change
  biến đổi đoạn nhiệt
  adiabatic change
  sự thay đổi đoạn nhiệt
  adiabatic coefficient
  hệ số đoạn nhiệt
  adiabatic compression
  nén đoạn nhiệt
  adiabatic compression
  sự nén đoạn nhiệt
  adiabatic compression temperature
  nhiệt độ nén đoạn nhiệt
  adiabatic contraction
  co đoạn nhiệt
  adiabatic cooling
  làm lạnh đoạn nhiệt
  adiabatic cooling
  sự làm lạnh đoạn nhiệt
  adiabatic curve
  đường cong đoạn nhiệt
  adiabatic curve
  đường đoạn nhiệt
  adiabatic cycle
  chu trình đoạn nhiệt
  adiabatic demagnetization
  khử từ đoạn nhiệt
  adiabatic demagnetization
  sự khử từ đoạn nhiệt
  adiabatic demagnetization process
  quá trình khử từ đoạn nhiệt
  adiabatic desorption
  giải hấp đoạn nhiệt
  adiabatic desorption
  sự giải hấp đoạn nhiệt
  adiabatic efficiency
  hiệu suất đoạn nhiệt
  adiabatic engine
  động cơ đoạn nhiệt
  adiabatic envelope
  mặt bao đoạn nhiệt
  adiabatic envelope
  vỏ đoạn nhiệt
  adiabatic evaporation
  bay hơi đoạn nhiệt
  adiabatic expansion
  giãn nở đoạn nhiệt
  adiabatic expansion
  sự dãn nở đoạn nhiệt
  adiabatic expansion
  sự giãn nở đoạn nhiệt
  adiabatic exponent
  số mũ đoạn nhiệt
  adiabatic extrusion
  đẩy đoạn nhiệt
  adiabatic horsepower
  công suất đoạn nhiệt
  adiabatic index
  chỉ số đoạn nhiệt
  adiabatic invariant
  bất biến đoạn nhiệt
  adiabatic line
  đường đoạn nhiệt
  adiabatic pressure drop
  độ giảm áp suất đoạn nhiệt
  adiabatic process
  phương thức đoạn nhiệt
  adiabatic process
  quá trình đoạn nhiệt
  adiabatic process temperature
  nhiệt độ quá trình đoạn nhiệt
  adiabatic saturation
  bão hòa đoạn nhiệt
  adiabatic saturation
  sự bão hòa đoạn nhiệt
  adiabatic saturation process
  quá trình bão hòa đoạn nhiệt
  adiabatic saturation temperature
  nhiệt độ bão hòa đoạn nhiệt
  adiabatic shock wave
  sóng va đập đoạn nhiệt
  adiabatic shock wave
  sóng xung kích đoạn nhiệt
  adiabatic sound waves
  sóng âm đoạn nhiệt
  adiabatic system
  hệ đoạn nhiệt
  adiabatic temperature gradient
  građien nhiệt độ đoạn nhiệt
  adiabatic temperature rise
  sự tăng nhiệt độ đoạn nhiệt
  adiabatic temperature rise
  tăng nhiệt độ đoạn nhiệt
  adiabatic throttling
  sự tiết lưu đoạn nhiệt
  adiabatic throttling
  tiết lưu đoạn nhiệt
  adiabatic transformation
  sự biến đổi đoạn nhiệt
  adiabatic vaporization
  bay hơi đoạn nhiệt
  compression adiabatic work
  công nén đoạn nhiệt
  compression adiabatic work
  công nén đoạn nhiệt (đẳng entropy)
  nuclear adiabatic demagnetization
  khử từ đoạn nhiệt hạt nhân
  quasi-adiabatic
  chuẩn đoạn nhiệt
  quasi-adiabatic
  tựa đoạn nhiệt

  Địa chất

  đoạn nhiệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X