• /'terəbli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Rất tệ; không chịu nổi; quá chừng
  she suffered terribly when her son was killed
  bà ta cực kỳ đau khổ khi đứa con trai của bà ta bị giết chết
  (thông tục) rất; thực sự
  I'm terribly sorry!
  Tôi rất lấy làm tiếc!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X