• /sʌb´və:siv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có tính chất lật đổ; có tính chất phá vỡ
  subversive propaganda
  tuyên truyền lật đổ

  Danh từ

  Người tìm cách lật đổ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  loyal , obedient

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X