• /´tesi¸leit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Khảm; lát đá hoa nhiều màu

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lát gạch

  Giải thích EN: Having markings arranged in a pattern of small squares, like a checkerboard, as in mosaic tile.Botany. having markings arranged in a checkerboard pattern. Also, tessellated. Giải thích VN: Có những hình bố trí theo mẫu hình vuông, giống như bàn cờ, chẳng hạn như ghép gạch ngói.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X