• Điện lạnh

  phương pháp thử nghiệm

  Kỹ thuật chung

  phương pháp kiểm tra
  external test method
  phương pháp kiểm tra ngoài
  phương pháp thí nghiệm
  phương pháp thử
  practical test method
  phương pháp thử thực tế
  reference test method
  phương pháp thử chuẩn (sợi quang) (RTM)
  RTM (referencetest method)
  phương pháp thử chuẩn
  statistical test method
  phương pháp thử nghiệm thống kê

  Xây dựng

  phương pháp thí nghiệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X