• Xây dựng

  khối chữ

  Kỹ thuật chung

  khối văn bản
  composed text block
  khối văn bản soạn thảo
  End of Text Block (ETB)
  kết thúc khối văn bản
  Intermediate Text Block (BISYNC)
  Khối văn bản trung gian(BISYNC)
  intermediate text block (ITB)
  khối văn bản trung gian
  ITB (intermediatetext block)
  khối văn bản trung gian
  Start of Text Block (STB)
  bắt đầu khối văn bản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X