• Thông dụng

  Thành Ngữ

  the longest way round is the shortest way home
  (tục ngữ) đường chính lại gần, đường tắt hoá xa

  Xem thêm way

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X