• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Xây dựng

  công trình tròn

  Giải thích EN: In Greek architecture, a circular building. Giải thích VN: Trong kiến trúc Hy lạp có nghĩa là một công trình tròn.

  lăng mộ có vòm nhô hình tổ ong

  Giải thích EN: A beehive-shaped tomb, as in Mycenae. Giải thích VN: Một nấm mồ hình tổ ong.

  lầu mái vòm

  Giải thích EN: A domed rotunda. Giải thích VN: Một lầu mái vòm.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X