• Kỹ thuật chung

  sự dịch chuyển ngưỡng
  permanent threshold shift
  sự dịch chuyển nguỡng thưòng trực
  temporary threshold shift
  sự dịch chuyển ngưỡng thời gian

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X