• /ˈtɛmpəˌrɛri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tạm thời, nhất thời, lâm thời
  temporary success
  thắng lợi nhất thời
  temporary power
  quyền hành tạm thời
  temporary rest
  sự nghỉ ngơi chốc lát

  Danh từ

  Người lao động tạm thời; người ở mướn tạm

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tạm thời, tạm thời, tạm

  Cơ - Điện tử

  (adj) tạm thời, trung gian

  Kỹ thuật chung

  tạm
  trung tu

  Kinh tế

  có tính chất lâm thời
  tạm thời
  temporary account
  tài khoản tạm thời
  temporary admission
  sự cho phép nhập khẩu miễn thuế tạm thời
  temporary annuity
  niên kim tạm thời
  temporary appointment
  sự bổ nhiệm tạm thời
  temporary bonds
  trái phiếu tạm thời
  temporary budget
  ngân sách tạm thời
  temporary business
  doanh nghiệp tạm thời
  temporary contract
  hợp đồng làm việc tạm thời
  temporary deposit
  tiền gửi tạm thời
  temporary differences
  những sai lệch tạm thời
  temporary disablement
  sự mất năng lực tạm thời
  temporary duty station
  địa điểm nhậm chức tạm thời
  temporary duty station
  địa điểm nhận chức tạm thời
  temporary employment
  sự thuê làm tạm thời
  temporary equilibrium
  sự cân bằng tạm thời
  temporary hardness
  độ cứng tạm thời
  temporary income
  thu nhập tạm thời
  temporary investment
  đầu tư tạm thời
  temporary layoffs
  giãn thợ tạm thời
  temporary layoffs
  sự dãn thợ tạm thời
  temporary layoffs
  sự giãn thợ tạm thời
  temporary loan
  tiền vay tạm thời
  temporary measure
  biện pháp tạm thời
  temporary measures
  các biện pháp lâm thời, tạm thời
  temporary post
  chức vụ tạm quyền, tạm thời
  temporary post
  công việc tạm thời
  temporary preservation
  sự bảo quản tạm thời
  temporary promotion
  sự thăng chức tạm thời
  temporary replacement
  sự thay thế tạm thời
  temporary secretary
  thư ký tạm thời
  temporary stabilization
  ổn định tạm thời
  temporary staff
  nhân viên tạm thời
  temporary storage
  sự bảo quản tạm thời
  temporary subsidy
  trợ cấp tạm thời
  temporary unemployment
  thất nghiệp tạm thời
  temporary work
  công việc tạm thời
  temporary worker
  công nhân tạm thời
  tính chất lâm thời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X