• /´θreʃould/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ngưỡng cửa (tấm gỗ hoặc đá tạo thành chân cửa)
  Ngưỡng cửa (chỗ vào một ngôi nhà..)
  cross the threshold
  bước qua ngưỡng cửa (tức là vào nhà)
  Điểm đi vào, điểm bắt đầu, bước đầu, ngưỡng cửa
  to stand on the threshold of life
  đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời
  on the threshold of a revolution
  bước vào một cuộc cách mạng
  on the threshold of a new century
  bước vào một thế kỷ mới
  (tâm lý học) (y học) ngưỡng (giới hạn dưới nó thì một người không phản ứng với một sự kích thích)
  a high/low pain threshold
  có một ngưỡng cao/thấp về cảm giác đau đớn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  mức; ngưỡng
  resolution threshold
  ngưỡng giải
  signal threshold
  (điều khiển học ) ngưỡng tín hiệu


  Y học

  ngưỡng (trong thần kinh học)

  Kỹ thuật chung

  bậu cửa
  đầu vào bảo vệ

  Giải thích EN: The least amount of input into a system required to produce a detectable output..

  Giải thích VN: Giá trị đầu vào nhỏ nhất mà hệ thống yêu cầu có thể bảo vệ.

  ngưỡng cửa

  Giải thích EN: The sill of a doorway.the sill of a doorway.

  Giải thích VN: Ngưỡng cửa đi.

  insulated threshold
  ngưỡng cửa cách nhiệt
  ngưỡng, giới hạn
  threshold limit value
  trị số ngưỡng giới hạn
  lối vào
  lối đi

  Giải thích EN: The entry or exit area of a building or structure.

  Giải thích VN: Lối vào hoặc lối thoát của một tòa nhà hoặc một công trình xây dựng.

  giá trị ngưỡng
  giới hạn
  absolute threshold of luminance
  độ chói giới hạn
  creep threshold
  giới hạn rão
  luminance threshold
  giới hạn (độ) chói
  normal threshold of painful hearing
  giới hạn nghe bình thường
  threshold element
  phần tử giới hạn
  threshold frequency
  tần số giới hạn
  threshold function
  hàm giới hạn
  threshold gate
  cổng giới hạn
  threshold gate
  cửa giới hạn
  threshold gate
  phần tử giới hạn
  threshold limit
  giới hạn ngưỡng
  threshold limit
  giới hạn nhạy
  threshold limit value
  giá trị giới hạn ngưỡng
  threshold limit value
  trị số ngưỡng giới hạn
  threshold limit value in the free environment
  giá trị giới hạn ngưỡng trong môi trường tự do
  threshold limit value in the workplace
  giá trị giới hạn ngưỡng ở chỗ làm việc
  threshold operation
  phép toán giới hạn
  threshold quantity
  lượng giới hạn
  threshold strength
  giới hạn mỏi (với chu kỳ không đối xứng)
  vibration consolidation threshold
  giới hạn đầm rung
  mức

  Kinh tế

  ngưỡng
  divergence threshold
  ngưỡng sai biệt
  taste threshold
  ngưỡng cảm giác về vị
  tax threshold
  ngưỡng đóng thuế
  tax threshold
  ngưỡng đóng thuế, mức thu nhập khởi đầu chịu thuế
  threshold agreement
  thoải thuận ngưỡng tăng lương
  threshold limit value
  giá trị giới hạn ngưỡng
  threshold of coagulation
  ngưỡng keo tụ
  threshold of sensitivity
  ngưỡng nhạy
  threshold price
  giá ngưỡng
  ngưỡng cửa

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X