• /'pə:mənənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lâu dài, vĩnh cửu; thường xuyên, thường trực; cố định
  permanent wave
  cách uốn (tóc) làn sóng giữ được lâu
  permanent address
  địa chỉ thường xuyên của tôi
  permanent way
  nền đường sắt

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  không đổi, thường xuyên, thường trực

  Xây dựng

  lâu bền, vĩnh cửu, thường xuyên, cố định

  Cơ - Điện tử

  (adj) lâu, bền, thường xuyên, cố định

  Kỹ thuật chung

  bất động
  cố định
  permanent assets
  tài sản cố định
  permanent benchmark
  dấu chuẩn cố định
  permanent bridge
  cầu cố định
  permanent card
  phiếu lỗ cố định
  permanent connection
  kết nối cố định
  permanent contact connection
  mạch nối tiếp xúc cố định (không tháo được)
  permanent cross-grooved
  cam cố định
  permanent file
  tập tin cố định
  permanent foundation
  móng cố định
  permanent joint
  liên kết cố định
  permanent joint
  mạch nối cố định
  permanent joint
  mối nối cố định
  permanent load
  phụ tải cố định
  Permanent Logical Link Connection (PLLC)
  kết nối tuyến logic cố định
  permanent personnel
  biên chế cố định
  permanent population
  dân số cố định
  permanent sash
  cánh cửa cố định
  permanent sound
  âm cố định
  permanent storage
  bộ lưu trữ cố định
  permanent support
  vì cố định
  permanent survey mark
  mốc khảo sát cố định
  Permanent Swap File (PSF)
  tệp trao đổi cố định
  permanent variable
  biến cố định
  permanent virtual circuit (PVC)
  mạch ảo cố định
  Permanent Virtual Circuit (PVC)
  mạch ảo cố định-PVC
  Permanent Virtual Circuit/Connection (PVCC)
  Kết nối mạch/Kênh ảo cố định
  permanent virtual connection (PVC)
  kết nối ảo cố định-PVC
  Permanent Virtual Path Connection (PVPC)
  kết nối đường ảo cố định
  Permanent Virtual Terminal (PVT)
  đầu cuối ảo cố định
  Semi-Permanent Circuit (Telstra) (SPC)
  Mạch bán cố định (Telstra)
  không đổi
  permanent (lyacting) load
  tải trọng (tác động) không đổi
  permanent echo
  tín dội không đổi
  permanent field
  trường không đổi
  permanent load
  phụ tải không đổi
  permanent memory
  bộ nhớ không đổi
  permanent storage
  bộ lưu trữ không đổi
  lâu dài
  vĩnh cửu
  permanent building
  nhà vĩnh cửu
  permanent construction
  công trình vĩnh cửu
  permanent deflection
  độ võng vĩnh cửu
  permanent deformation
  biến dạng vĩnh cửu
  permanent dipole
  lưỡng cực vĩnh cửu
  permanent elongation
  độ giãn vĩnh cửu
  permanent field
  trường vĩnh cửu
  permanent gas
  khí vĩnh cửu
  permanent gas
  thể khí vĩnh cửu
  permanent hardness
  độ cứng vĩnh cửu
  permanent magnet
  nam châm vĩnh cửu
  permanent magnet relay
  rơle nam châm vĩnh cửu
  permanent mold
  khuôn vĩnh cửu
  permanent mould
  khuôn vĩnh cửu
  permanent structure
  kết cấu vĩnh cửu
  permanent way
  đường sắt vĩnh cửu
  permanent work
  công trình vĩnh cửu
  permanent-magnet loudspeaker
  loa nam châm vĩnh cửu
  permanent-mold casting
  sự đúc khuôn vĩnh cửu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X