• Kỹ thuật chung

  biên độ triều
  mean tidal range
  biên độ triều trung bình
  độ lớn thủy triều
  mean tidal range
  độ lớn thủy triều trung bình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X