• /taidl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) thuỷ triều, liên quan đến thuỷ triều, do thuỷ triều, chịu ảnh hưởng của thuỷ triều
  tidal harbour
  hải cảng chỉ vào được khi triều lên
  tidal river
  sông chịu ảnh hưởng của thuỷ triều
  tidal train
  xe lửa chở cá tươi

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý )đc. (thuộc) thuỷ triều

  Kỹ thuật chung

  con nước
  cuốn theo
  dòng
  double tidal ebb
  triều dòng kép
  double tidal flood
  dòng triều kép
  tidal chart
  bản đồ dòng triều (đạo hàng)
  tidal curing
  dòng triều lên
  tidal current
  dòng chảy thủy triều
  tidal current
  dòng thủy triều
  tidal current
  dòng triều
  tidal current difference
  hiệu số tốc độ dòng triều
  tidal flood
  dòng triều lên
  tidal flow
  dòng chiều
  tidal flow
  dòng triều
  tidal flow lane
  làn kiểu dòng chiều
  tidal flow system
  hệ dòng chiều
  tidal stream
  dòng triều
  tidal stream
  dòng triều lên
  tidal stream atlas
  atlat dòng triều
  dòng chảy
  tidal current
  dòng chảy thủy triều
  dòng nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X