• Hóa học & vật liệu

  thanh liên kết

  Xây dựng

  cần nối

  Giải thích EN: A purely tensile structural member.. Giải thích VN: Một thành phần cấu trúc căng đơn thuần.

  thanh kéo kẹp

  Kỹ thuật chung

  bulông neo
  rô tuyn
  thanh kéo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X