• /´pjuəli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Hoàn toàn, chỉ là
  purely by accident
  hoàn toàn do ngẫu nhiên


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adverb
  indefinitely

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X