• Xây dựng

    đường biên nghiêng

    Giải thích EN: A small angle grain boundary composed of an array of edge dislocations. Giải thích VN: Đường biên có góc nhỏ gồm một dãy những trục trặc.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X