• /grein/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thóc lúa
  Hạt, hột
  a grain of rice
  hạt gạo
  grains of sand
  hạt cát
  Một chút, mảy may
  without a grain of love
  không một mảy may yêu thương
  Thớ (gỗ)
  wood of fine grain
  gỗ thớ mịn
  with the grain
  dọc thớ, thuận theo thớ
  against the grain
  ngang thớ
  Tính chất, bản chất; tính tình, khuynh hướng
  in grain
  về bản chất; triệt để, hoàn toàn
  a rogue in grain
  một thằng chúa đểu
  man of coarse grain
  người thô lỗ
  Gren (đơn vị trọng lượng bằng 0, 0648 gam)
  Phẩm yên chi (để nhuộm); (thơ ca) màu nhuộm
  ( số nhiều) bã rượu
  to be (go) against the grain
  trái ý muốn
  dyed in grain

  Xem dye

  Ngoại động từ

  Nghiền thành hột nhỏ
  Làm nổi hột (ở bề mặt)
  Sơn già vân (như) vân gỗ, vân đá
  Nhuộm màu bền
  Thuộc thành da sần
  Cạo sạch lông (da để thuộc)

  Nội động từ

  Kết thành hạt

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) hạt

  Cơ - Điện tử

  Hạt, thớ, lớp, độ hạt, độ xù xì, (v) nghiềnthành hạt

  Cơ khí & công trình

  sỏi đá

  Xây dựng

  hướng khe nứt

  Kỹ thuật chung

  cuội
  hướng sợi giấy
  hướng thớ
  kết hạt
  nghiền thành hạt
  làm nổi hạt
  lớp
  hạt
  hạt nhỏ
  hạt tinh thể
  sọc
  vạch
  vân

  Kinh tế

  gren (đơn vị trọng lượng bằng 0,0648 gam)
  hạt
  hạt ngũ cốc
  thóc lúa
  grain elevator
  vựa thóc lúa
  tinh thể
  fine grain
  tinh thể nhỏ (đường)
  grain growing
  sự lớn lên của tinh thể
  grain setting
  sự lớn lên của các tinh thể

  Địa chất

  hạt

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X